par mums
darbības veidi
mūsu objekti
jaunumi
vakances
kontakti
lapas karte

Atbilstoši piedāvāto pakalpojumu daudzveidībai, "REMUS" var lepoties ar uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu, kurā ir vislielākais sertificēto pakalpojumu skaits Latvijā.

2000. gada maijā uzņēmumā tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma un saņemts sertifikāts atbilstoši ISO 9001:2000 standartam. 2007. gada decembrī sistēmā tika integrēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām.

Energobūvmontāžas SIA „REMUS” ir viens no pieredzes bagātākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas nodrošina pilnu darba ciklu – sākot no projektēšanas, līdz pat modernāko būvniecības, enerģētikas un inženiertīklu ieviešanai.

Mūsu uzņēmuma darbības mērķis ir saglabāt esošās pozīcijas Latvijas tirgū, uzlabojot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un paplašinot pakalpojumu klāstu.

Mēs respektējam un augsti vērtējam mūsu klientu vajadzības un intereses, nodrošinot izvirzīto prasību izpildi. Visas mūsu darbības tiek veiktas ņemot vērā sabiedrības vēlmes, saskaņā ar uzņēmumam saistošiem normatīvajiem aktiem un prasībām.

Uzņēmuma attīstības pamatā ir infrastruktūras pilnveidošana, pakalpojumu izmaksu samazināšana un personāla kvalifikācijas celšana.

Energobūvmontāžas SIA „REMUS” personāla politikas mērķis ir īstenot efektīvu personāla vadību uzņēmumā, lai nodrošinātu uzņēmumu ar kvalificētiem, profesionāliem un motivētiem darbiniekiem, kā arī nodrošinātu uzņēmuma un darbinieku tiesību ievērošanu darba attiecībās, darba organizācijas pilnveidošanu un veicinātu darbinieku attīstību un lojalitāti.

Uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par vidi, tāpēc mēs cenšamies maksimāli samazināt ietekmi uz vidi, ņemot vērā uzņēmuma tehniskās un finansiālās iespējas:

  • savlaicīgi identificējam vides aspektus, darba vides riskus, plānojam pasākumus un apmācām darbiniekus;
  • uzraugam, lai mūsu piegādātāji un apakšuzņēmēji, būtu zinoši par vides jautājumiem, un izvērtējam viņu darbību vides jomā;
  • nepārtraukti uzlabojam mūsu pakalpojumus, ieviešot jaunākās „videi draudzīgas” tehnoloģijas un darba procesus, samazinot dabas resursu, enerģijas, ķīmisko vielu un produktu izmantošanu.

Energobūvmontāžas SIA „Remus” kvalitātes un vides vadības sistēma ir līdzeklis, uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai, pilnveidojot savu darbību.

ISO 9001:2000 sertifikāts    ISO 14001:2004 sertifikāts