par mums
darbības veidi
mūsu objekti
jaunumi
vakances
kontakti
lapas karte

Ilgstošās darbības laikā "REMUS" sevi ir pierādījis kā profesionālu uzņēmumu un stabilu sadarbības partneri. "REMUS" izpilda darbus gan kā ģenerāluzņēmējs, sekmīgi vadot liela apjoma projektus, gan arī piedāvā savu kvalificēto speciālistu pakalpojumus atsevišķu darbu veikšanai.

"REMUS" ir viens no tiem Latvijas uzņēmumiem, kas lielāko daļu no pasūtīto darbu apjoma var paveikt ar sava kvalificētā darbaspēka un tehnikas palīdzību. Vidēji 85% no "REMUS" pēdējo darbības gadu apgrozījuma veidoja pašu spēkiem veiktie darbi. "REMUS" rīcībā ir visa darbu izpildei nepieciešamā būvniecības tehnika, mehānismi un aprīkojums.

"REMUS" ir bijis gan Latvijas, gan arī daudzu ārvalstu uzņēmumu partneris, piedaloties liela mēroga infrastruktūras izbūves projektos.

Šobrīd “REMUS” uzņēmumā ir nodarbināti gandrīz 300 darbinieki, kuri savu profesionalitāti ir pierādījuši, veicot darbus būvniecības objektos, kas prasa augstu kvalifikāciju un pieredzi.

“REMUS” personāla politika virzīta uz uzņēmuma tālāku attīstību un darbības efektivitātes palielināšanu. Tādēļ par vienu no galvenajiem uzdevumiem ir izvirzīta darbinieku izglītošana un profesionālās kvalifikācijas celšana. “REMUS” ir uzņēmums, kas var lepoties ar savu vadības komandu, kurā ir pieredzējuši darbinieki, kas karjeru sākuši kā savas profesijas speciālisti.