par mums
darbības veidi
mūsu objekti
jaunumi
vakances
kontakti
lapas karte

Enerģētikas nozarē "REMUS" veic tehnoloģiski sarežģītu objektu būvniecību – apakšstacijas, sadales punkti, elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas, – HES un TEC būvju un agregātu remonta, kā arī rekonstrukcijas darbus.

"REMUS" piedāvātie pakalpojumi enerģētikas nozares objektu būvniecībā:

  • elektropārvades gaisa un kabeļu līniju būvniecība, remonts un rekonstrukcija ar spriegumu līdz 330 kV;
  • transformatoru apakšstaciju 330/110 kV būvniecība un rekonstrukcija;
  • sadales punktu SP-20 kV, SP-10 kV būvniecība, remonts un rekonstrukcija;
  • hidroelektrostaciju (HES) un termoelektrostaciju (TEC) remonts un rekonstrukcija.

Jau kopš "REMUS" dibināšanas enerģētikas nozares objektu būvniecība, rekonstrukcija un remonts ir uzņēmuma darbības pamatnozares, tādēļ "REMUS" sevi pamatoti var dēvēt par pieredzes bagātāko enerģētikas uzņēmumu Latvijā.

No 2002. gada "REMUS" nodrošina Rīgas pilsētas kreisā krasta elektrotīklu apkalpošanu un remontu. Turpinot attīstīt un paplašināt zemsprieguma un vidēja sprieguma (0,4-20 KV) elektrotīklu un elektroiekārtu izbūves, ekspluatācijas un projektēšanas darbus, "REMUS" 2004. gada 27. maijā dibināja meitas uzņēmumu SIA "Remus elektro", kas sniedz pakalpojumus šajā nozarē.