par mums
darbības veidi
mūsu objekti
jaunumi
vakances
kontakti
lapas karte

Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Vangažos.

2008.12.18

"REMUS" izpildījis 2/3 no kopējā darba apjoma Vangažu pilsētas rekonstrukcijas darbos, kas saistīti ar ūdensapgādi un kanalizāciju. Darbi Vangažu pilsētā tika uzsākti 2008. gada 26. maijā. Pašreiz tie ir faktiski pabeigti, ir tikai atlicis labiekārtot teritoriju.

Ar „REMUS" atbalstu Rīgas Tehniskajā koledžā izveidota jaunākā mācību klase - laboratorija.

2008.12.18

Ar „REMUS" atbalstu Rīgas Tehniskajā koledžā ir izremontēti un iekārtoti vairāki kabineti, laboratorijas un skolotāju istabas. Kopējā platība sastāda gandrīz 500m2. Pirmās telpas nodotas 2004. gadā. Remonts tika veikts periodiski četru gadu laikā. Darbu gaitā nomainīti logi, ventilācijas un apkures sistēmas, kā arī elektroinstalācija. Sadarbībā ar SIA „ABB" laboratorijās ierīkotas vidējā sprieguma elektrotīklos izmantojamā spēka un aizsardzības aparatūra.

Mūsdienīgi gāzapgādes risinājumi

2008.04.11

„REMUS” iegūst 1. vietu konkursā „Par gada labāko darbu Latvijas energobūvniecībā, projektēšanā un ražošanā 2007” elektromontāžas jomā par darbu „330/110kV apakšstacijas Rēzekne rekonstrukcija.

Mūsdienīgi gāzapgādes risinājumi

2008.01.17

Lai siltumu un komfortu nodrošinātu gāze, vispirms jābūt iespējai to pieslēgt. Tā kā ēkas tuvumā ne vienmēr atrodas sadalošie gāzesvadi vai to pievadi, lai gazificētu mājokli, jāvēršas pie sertificēta būvniecības uzņēmuma un jāpasūta gāzesvadu izbūve. Ar kādām izmaksām jārēķinās un kādos termiņos iespējams darbus veikt, lasiet žurnāla 28. lappusē.

"Dabasgāze tavās mājās" 2008 ziema Nr. 4

Rīgas Tehniskajā koledžā svinīgi atklāj "REMUS" modernāko dāvinājumu

2008.02.13

Ar būvuzņēmuma „REMUS" atbalstu ir izremontēti un iekārtoti vairāki kabineti, laboratorijas un skolotāju istabas. Kopējā platība sastāda gandrīz 500m2. Pirmās telpas nodotas 2004. gadā. Remonts tika veikts periodiski četru gadu laikā. Darbu gaitā nomainīti logi, ventilācijas un apkures sistēmas, kā arī elektroinstalācija. Pēdējais etaps nodots 2007. gada beigās. Demontējot vecās sienas, logus, apkures sistēmas, radīti un iekārtoti jauni kabineti un laboratorijas. Sadarbībā ar SIA „ABB" laboratorijās ierīkotas vidējās sprieguma elektrotīklos izmantojamā spēka un aizsardzības aparatūra.

Pateicoteis "REMUS", ABB un Rīgas Tehniskās koledžas kopējam ieguldījumam studentiem tagad būs iespēja apgūt elektroiekārtu speciālista profesiju modernās laboratorijās.

Jauna tehnika sakoptā vidē ienākusi visu ieinteresēto pušu sadarbībā. Sperts nopietns solis studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā. Enerģētikas nozare patiesi rūpējas par jauno speciālistu ienākšanu darba tirgū." par kopīgo rezultātu apmierināts Rīgas Tehniskās koledžas direktors Jānis Rozenblats.

Energobūvmontāžas SIA „REMUS" valdes priekšsēdētājs Genadijs Grots: „šis dāvinājums, izremontētie kabineti un laboratorijas, ir uzņēmuma ..investīcijas nozares un Latvijas nākotnē"! Jo labāk iekārtotas mācību iestādes, jo labāk apmācīts students, jo profesionālāks speciālists, jo apmierinātāks elektroenerģijas gala patērētājs- ikviens Latvijas iedzīvotājs!"

"REMUS" ir pieredzes bagātākais būvniecības uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu darba ciklu - sākot no projektēšanas, līdz pat modernāko būvniecības, enerģētikas un inženiertīklu risinājumu ieviešanai.

„REMUS” atbalsta Tiskādu bērnu namu.

2007.07.11

„REMUS” atbalsta Tiskādu bērnu namu, ziedojot pirts un veļas mazgātavas atjaunošanai.

"REMUS" nodot ekspluatācijā vienu no nozīmīgākajiem būvobjektiem Latvijā

2007.05.30

31. maijā Rēzeknē, svinīgi tika nodota ekspluatācijā rekonstruētā 330 un 110 kV apakšstacija „Rēzekne", kuras būvniecību nodrošinājis pieredzes bagātākais Latvijas būvuzņēmums "REMUS". Objekts, kura pasūtītājs ir AS „Augstsprieguma tīkls", ir viens no nozīmīgākajiem 2007. gadā pabeigtajiem celtniecības objektiem Latvijā.

Apakšstacijas rekonstrukcija tika uzsākta 2005. gada maijā, darbi tika veikti vairākos posmos divu gadu laikā. "REMUS" veica 330 un 110 kV apakšstacijas demontāžu, jauno slēgiekārtu izbūvi, apakšstacijas vadības ēkas rekonstrukciju, 330 kV autotransformatoru un 110 kV jaudas transformatoru modernizāciju, RA un automātikas rekonstrukciju, kā arī apsardzes un video novērošanas izbūvi.

"REMUS" ir pieredzes bagātākais būvniecības uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu darba ciklu - sākot no projektēšanas, līdz pat modernāko būvniecības, enerģētikas un inženiertīklu risinājumu ieviešanai.

Rekonstruētās Rēzeknes apakšstacijas atklāšana sakrīt ar laiku, kad "REMUS" atzīmē savu 46 gadu jubileju.

SIA "Granul Invest" ražotnes elektropieslēguma elektrotīklu izbūve.

2006. gada 18. decembris

Pabeigta viena no visgarākajām vidējā sprieguma līnijām ārējo elektrotīklu izbūvē SIA "Granul Invest" ražotnes elektropieslēguma nodrošināšanai Valkas rajona Launkalnes pagasta Ezeriņos.
Izbūvētās 20 kV elektroapgādes līnijas trases kopējais garums ir 16,07 km. Būvdarbu pasūtītājs ir
AS "Latvenergo" filiāle "Ziemeļu elektriskie tīkli".

 

SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijas gāzes apgādes izbūve.

2006. gada 2. novembris

"REMUS" pabeidz SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijas gāzes apgādes izbūves darbus Rīgā. Sadales gāzesvada izbūves galvenais pasūtītājs ir AS "Latvijas Gāze". Kopējais gāzesvada garums –
2 km.

 

Jaunolaines lielciema ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu rekonstrukcija.

2006. gada 13. oktobris

"REMUS" un SIA "Zeiferi" noslēdz līgumu par Jaunolaines lielciema ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu rekonstrukciju. Līguma ietvaros tiks rekonstruēta un izbūvēta Jaunolaines lielciema ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Līguma darbu ietvaros paredzēts rekonstruēt un izbūvēt daļu no kopējā ūdensapgādes un kanalizācijas apjoma, demontēt esošo ūdenstorni, tamponēt 4 esošās artēziskās akas. Kopējais komunikāciju garums būs 10 km.

 

AS "Augstprieguma tīkls" biroju un laboratorijas ēkas rekonstrukcija.

2006. gada oktobris

"REMUS" uzsāk AS "Augstprieguma tīkls" biroju un laboratorijas ēkas rekonstrukcijas darbus Rīgā, Dārzciema ielā 68. Divstāvu būves kopējā platība ir 1200 m2.

 

AS "Rīgas piena kombināts" siera ražotnes un siera sūkalu ražotnes būvniecība.

2006. gada 1. jūnijs

"REMUS" pabeidz AS "Rīgas piena kombināts" siera ražotnes un siera sūkalu ražotnes būvniecības darbus Rīgā, Bauskas ielā 180. Tā ir pirmā ražotne piensaimniecības nozarē, kas kopš Latvijas neatkarības atgūšanas uzcelta pilnībā no jauna. Kopējais investīciju apjoms ir 5,5 miljoni latu. Ražotņu būvniecība tika uzsākta 2005. gada jūnijā, kopā izbūvēti 4886,5 m2. Būves svinīga atklāšana notiek 2006. gada 20. jūnijā.